Archiv článků

Omluva paní Therese von Schwarzenberg

21.01.2013 14:09
S velmi vážným znepokojením sledujeme některé hlasy, které se ozývají v diskusích před druhým kolem volby prezidenta České republiky. Za zcela nepřijatelné považujeme nacionálně šovinistické útoky vůči rodině Karla Schwarzenberga i vůči němu osobně. Obzvláště se distancujeme od hrubých útoků...

—————

volby 2013

10.01.2013 13:42
Vážení, blíží se volba prezidenta republiky, kterou my monarchisté neuznáváme za legitimní. Žijeme v ní ale, a do jisté míry (respekt k platným zákonům) uznáváme, že je státním útvarem legálním v rámci legality, kterou vytvořil tento útvar sám, bez ohledu na svou nelegitimitu. A to je přesně...

—————

Stanovisko k volbám 2013

08.01.2013 13:48
Jízdní a střelecký spolek pod ochranou svatého Václava považuje za legitimního panovníka J.C.K.V. Karla II. z Arcidomu Rakouského. Volbu presidenta považujeme, jakožto výplod bezbožné revoluce za nelegitimní a proto...

—————

Církevní restituce

13.11.2012 10:03
Jen čirou náhodou jsem objevil článek, který se zabývá tématem, které je v dnešní společnosti velmi aktuální a které mnozí politici využívají k získání popularity. Článek je sice delší, ale čtenář tím získá více informací o kterých se mnoho nepíše. Zde je odkaz:...

—————

Tradiční Svatohavelská Pouť v Liběchově

08.10.2012 14:49
Vážení přátelé, přijměte prosím pozvání na poutní mši svatou v kostele sv. Havla v Liběchově, která zde bude sloužena dne 14. 10. 2012 od 14:00 celebrantem Bude P. Anselm Pavel Kříž, O. Praem. Mše bude sloužena dle misálu z roku 1962 Po mši svaté následuje Modlitba za zakladatele...

—————

Pozvánka na veletrh PAMÁTKY 2012

03.10.2012 09:48
  Občanské sdružení Radecký 1766 – 2016 zve srdečně všechny přátele a příznivce na specializovaný veletrh PAMÁTKY 2012, který se zabývá ochranou a zejména údržbou a restaurováním. Veletrh se koná ve dnech 4. – 6. 10. 2012 v Průmyslovém paláci...

—————

DEMONSTRACE PROTI ROZŠIŘOVÁNÍ UHELNÝCH A URANOVÝCH DOLŮ, ZA ROZUMNOU A ČISTOU ENERGETIKU

11.09.2012 08:21
Dobrý den, jak jste již pravděpodobně zaregistrovali, MPO předkládá vládě ke schválení energetickou koncepci, která v mnoha ohledech konzervuje stávající neefektivní energetiku a otevírá možnost prolomení limitů v brzké budoucnosti. Vláda o přijetí či zamítnutí této politiky bude rozhodovat...

—————

Pozvánka na přednášku o česko-německých vztazích

10.09.2012 10:09
  7.9.2012 09:24 Místní skupina České křesťanské akademie v Železném Brodě zve na přednášku a besedu o česko-německých vztazích s Mons. Antonem Ottem, která se uskuteční v úterý 18. září 2012 od 18.00 hodin v aule sklářské školy v Železném...

—————

Pomník hraběte Radeckého z Radče

10.09.2012 05:54
28. 08. 2012     V roce 1918 a 1922 byl z Malostranského náměstí v Praze odstraněn pomník velkého rakouského vojevůdce, původem ze staré historické české šlechty, Jana Josefa Václava Antonína Františka Karla, hraběte Radeckého z Radče....

—————

Ještě není vyhráno

04.09.2012 12:03
Pár hodin přede dnem, kdy má parlament rozhodnout o církevních restitucích je užitečné vyslechnout zajímavý názor z tábora těch, jichž se záležitost rovněž týká. Jde papežské rytířské řády, především Řád německých rytířů, nyní zvaný Německý řád, na nějž se upne pozornost veřejnosti zejména na...

—————