Ambros Opitz apoštol Nordböhmen

06.12.2010 14:09

 

   Ambros Opitz se narodil 27. září 1846 v Schönau (Kamenický Šenov). Jeho otec byl obchodníkem a vlastnil dům nejen v Schönau, ale i v Braniborsku. Odtud si přinesl poznání o velké roli komunikačních prostředků, především tisku. Když si jeho otec přál, aby se stal obchodníkem, prosadil aby se mohl stát knězem. Od roku 1861 začíná studovat gymnasium v Maria Schein (Bohosudov). Jeho přání, aby mohl vstoupit do jesuitského řádu se však nesplnilo z důvodu srdeční vady, která později odezněla. Vstoupil proto do diecézního semináře v Leitmeritz. V roce 1869 se účastní katolického sjezdu v Düsseldorfu. V pozdějších letech čerpá z této zkušenosti a začíná organizovat sjezdy i ve své vlasti.

 Dne 23. července 1870 byl v Leitmeritz diecézním biskupem Augustinem Pavlem Wahalou vysvěcen na kněze. Po vysvěcení nastupuje jako kaplan do Warnsdorfu. Ve svém jednání je ovlivněn myšlenkami Adolfa Kolpinga a to především jeho sociálním programem. Díky dědictví může založit malou tiskárnu, kde se tiskl  od roku 1873 týdeník Nordböhmisches Volksblatt. Ve svém listě prosazuje pokrok, vzdělání a sociální smír, který existuje pouze v rámci Boha a Církve. Zasazoval se a propagoval silné a jednotné Rakousko, které nemělo být oslabováno požadavky jednotlivých národů. Zcela samozřejmá byla věrnost Arcidomu. Roku 1883 zakládá úspěšný rodinný časopis Hausblätter, který v roce 1907 vychází v19000 exemplářích. Další tiskoviny které zakládá nebo má na nich spoluúčast jsou: Od r.1887 Österreichische Volkszeitung, od r.1918 Volkszeitung. Egerland (1897), Immergrün (1893), Volksaufklärung (1898), Landbote (1901) a především die Wiener Reichspost (1894)

   V tiskárně tisknou nejen periodika, ale i náboženské letáky, modlitební knihy a další katolický tisk.

   Později se angažuje i v dalších katolických novinách. Stává se v roce 1897 zároveň i spoluzakladatelem  Christlichsozialen Verband für Deutschböhmen (Křesťanskosociální sociální svaz pro Němce v Čechách). Podílel se aktivně na zápasech proti v té době vzniklé starokatolické sektě. V letech 1895-1901 je poslancem zemského sněmu za volební okres Georgswalde (Jiříkov)- Königswalde (Království)- Philippsdorf (Filipov). Na sněmu vystupoval proti nastupujícímu hnutí Los von Rom. Ambros Opitz umírá 27. září 1907. Pohřben je na hřbitově u poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Wölmsdorfu (Vilémov).

 

Prameny:

Kristina Kaiserová: Konfesní myšlení českých Němců v 19. a počátkem 20.století

Catalogus cleri dioeceseos Litomericensis

 

—————

Zpět