Český korunní princ Ferdinand Zvonimir von Österreich

21.10.2011 08:55

(celým jménem Ferdinand Zvonimír Maria Balthus Keith Michael Otto Antal Bahnam Leonhard Habsburg-Lothringen) se narodil 21. Června 1997 v Salcburku. Je prvorozený syn Karla II. Von Österreich. Jedná se o pravnuka rakouského císaře a českého krále bl. Karla I. a vnuka Oty Rakouského. Jako nejstarší syn přímé linie habsbursko-lotrinské dynastie bude Ferdinand Zvonimír otcovým nástupcem i v pozici hlavy dynastie.

Ferdinand Zvonimír byl pokřtěn dne 20. Září 1997 v Zábřehu kardinálem Franjo Kuharićem, přičemž také obdržel tradiční chorvatské jméno Zvonimír. Výběr jmen, který má v habsbursko-lotrinské rodině tradiční význam, je v případě Ferdinanda odkazem na předka Ferdinanda I. Kastilského, zatímco jméno Zvonimír odkazuje k chorvatskému králi Zvonimíru Demeterovi.

—————

Zpět