Není cena jako cena!

02.05.2013 12:42

 

V minulých hodinách se objevily v médiích výsledky ekologických Cen Ropák roku, jímž byl vybrán ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a ceny Zelená perla s laureátem Ladislavem Jaklem za nejhloupější výrok z oblasti životního prostředí. Obě anticeny  pořádané obč. sdružením Děti Země na základě ankety rozhoduje a vyhlašuje 100člená komise.

 

Jsou ceny, které mají ohodnotit něčí celoživotní práci, říkejme jim glorifikační a ceny dehonestační, které poukazují na držitele, kteří svým jednáním poškodili významně národ. S těmi se držitelé neradi ukazují na veřejnosti. Cena Ropák roku je vyhlašovaná od roku 1992 za antiekologický čin roku.

 

Do této druhé skupiny patří i Cena Emanuela Moravce, vyhlášena vlasteneckým webem Národní myšlenka. E. Moravec, bývalý čs. plukovník byl zrádcem národa, kolaborující za Protektorátu s nacisty.  Moravec působil také na svou rodinu, mladší syn vstoupil  do hitlerjugend starší Igor vstoupil do SS je po válce popraven, a jeho třetí žena Jolana se stala konfidentkou Gestapa.

Moravec byl předsedou organizace Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Tato organizace, sdružující povinně českou mládež ve věku od deseti do osmnácti let, vychovávala mládež v nacistickém duchu k loajálnosti k okupační správě. Jako příznivec Heydricha se v roce 1942 stal členem protektorátní vlády ve funkci ministra školství a lidové osvěty. Na konci prohrané války spáchal sebevraždu.

 

Udělení této ceny je zvlášť těžkého kalibru a může výrazně brutálně poškodit kandidáta v očích veřejnosti i po stránce existenční.

 

Bohužel tato cena je natolik zpolitizována, že nedává objektivní obraz o kandidátovi a anketa  na toto téma je zcela scestná. Autoři této Ceny by sami měli stát před soudem a měli by se odpovídat OČTŘ. Porušení zákona na ochranu osobnosti je zcela zřejmé. O tom, kdo je zrádce národa může rozhodovat pouze nezávislý soud na základě důkazů a při nedostku důkazů musí se držet zásady "In dubio pro reo" v pochybnostech ve prospěch obviněného.

 

Byly zaznamenány případy, kdy si navrhovatelé prostřednictvím ankety vyřizovali osobní účty a zmanipulovaný elektorát připisoval čárky, aniž by vůbec něco věděl o podstatě věci. Zcela bezúhoní lidé jsou onálepkováni stejně jako židé, kteří museli za války nosit žlutou hvězdu.

 

Samozvaní navrhovatelé - už jejich jména a weby, na kterých hlasují - vypovídají o tom co jim asi vypadne z úst. Od nich nelze čekat nic, co by podpořilo rozumný rozvoj republiky. Ekoteroristé naší zemi jen škodí. Lidé, bydlící v obcích, které čekají na dostavbu D8, mají o ekoteroristech jasný názor - jsou to stejní šmejdi jako ti o kterých byl nyní natočen stejnojmenný film. Stejně tak i samozvaní patrioté, kteří sami sebe považují za jedině správné arbitry etiky a mravnosti. Nic než národ!

 

Postoj autorů CEM z Národní myšlenky až nápadně připomíná český film režiséra Martina Friče, nazvaný Mravnost nade vše. Prof. Karas je vůdčí osobnost sdružení pro povznesení obecné morálky, známý svými  nekompromisními názory, v tomto duchu vede nejen své žáky, ale železnou rukou také svou rodinu. A to až  do doby, než vyjde najevo, že z mládí má nemanželskou dceru, jejíž existenci se snaží utajit. Mravnost nade vše!

 

Rudolf Bukva

—————

Zpět