O monarchii

19.03.2012 15:42


Kněz, který není monarchista, nemá právo stát před oltářem. Kněz, který
je republikán, je vždy člověk chabé víry. Bůh pomazává panovníka na
hlavu království, kdežto prezident je volen pýchou lidu. Král zůstává u
moci uplatňováním Božích přikázání, prezident totéž dělá uspokojováním
těch, kdo mají vliv. Král přivádí své věrné poddané k Bohu, zatímco
prezident je od Boha odvádí.

Vladimír, metropolita Kyjevský (Metropolita Vladimír byl mučen a zavražděn

bolševiky 7. února 1918.)

Být králem znamená obětavost, trpělivost a umírněnost, sebezapření,
státnictví, národní jednotu a především víru ve svůj národ.

JKV Simeon II.

bulharský car.

Nejohavnější a nejrepresivnější režimy 20. století mají ve svém názvu
"lidový" nebo "demokratický", což není náhoda. Teoretický základ pro
demokracii, rovnostářství, bylo totiž zodpovědné za nejhorší excesy
Francouzské revoluce. ... Kdyby byl dědičný princip zachován na tak
rozmanitých místech jako Libye, Řecko, Albánie nebo i Rusko ... mnoho
životů, nemluvě o prosperitě těchto národů, by bylo zachráněno.

Peter Scanlan

—————

Zpět