Panna Maria - Vojevůdkyně a Královna posvátného Růžence

08.10.2014 06:02

V dnešní den 7. října si připomínáme velké vítězství křesťanských vojsk v bitvě u Lepanta     7. října 1571. O tom jak mocnou zbraň -  svatý Růženec vložila Neposkvrněná Panna Maria do rukou sv. Dominika a potažmo všem křesťanům, by se dalo psát jistě velmi mnoho. Jisté je, že je to právě svatý Růženec, který zvrátil pravděpodbný běh dějin a zachránil Evropu před mohamedánským vpádem a přesilou jejich vojsk. Křesťané však nestáli s pouhými růženci v rukou, to je věc na kterou se dnes často bohužel zapomíná.  Barbarství, vraždy, únosy a znásilňování provází "jinak prý mírumilovný" islám odjakživa. Doklady o zvrácenosti a neskutečné nelidskosti muslimů z dnešního Iráku a dalších zemí s převážně muslimským obyvatelstvem, svědčí o něčem vskutku ďábelském. Mohamedovy následovníci pravému Bohu neslouží, neboť kdyby jej ctili a uznávali, věděli by, že jedině Bůh je dárcem života a nikdo tudíž nemá právo sahnout na život toho druhého, ani na svůj život vlastní. Jak pomýlený je proto názor, jež vyhřeznul na nešťastném 2.vatikánském koncilu, že muslimové věří ve stejného boha, jako my křesťané! Pravda je jiná, nemylme se: Při posledním soudu budou všichni mohamedovy tmou zatvrzelí následníci spolu s ním řvát v nehhlubším pekle svoje Alláh akbar! A budou to řvát v kleče před jediným pravým Bohem, kterého pronásledují v křesťanech a kterým je  pouze Ježíš Kristus!

Jak jedovatý je současný mezináboženský pacifismus a jak pokrytecký mezináboženský dialog! V době kdy je tisícům křesťanů uřezávána hlava, jsou zaživa křižováni, bičováni,ženy hromadně znásilňovány, prodávány a děti unášeny, a to vše kvůli jejich víře,  nestydí se papežové líbat korán, vstupovat do mešit a klanět se pohanským pověrám! Běda tomu člověku, skrze nějž přichází toto pohoršení! Stádo Církve je vinou nehodných a zrádných pastýřů vydáno napospas vlkům. Katolické stádo, pokud chce přežít, musí se pevně semknout a bránit se aktivně nepříteli. A to doslova: Bránit se růžencem i mečem. Dnes vraždí muslimové v Iráku. Zítra budou vraždit ve Španělsku a Británii. Pozítří vyrazí od Vídně až ku Praze. Taková je dnes bohužel realita.

Bylo by proto velkou chybou pasivně čekat, až muslimové dojdou k nám a začnou chladnokrevně vyvražďovat naše rodiny, unášet naše manželky a dcery a střílet naše syny jako jatečné králíky. Není otázkou zda toto přijde, nýbrž "kdy to přijde"! Buďme bdělí a včas se připravme!

Katolíci probuďte se! Je čas skončit s farizejským pacifismem, tolik podporovaným zkorumpovanou oficielní hierarchií, která se nezmůže v posledních dekádách ani na obhajobu vlastní nauky a morálky před vlastními věřícími.

Potřebujeme nové sv.Bernardy, nové katolické šikovatelé statečných mužů -rytířů, potřebujeme skutečné katolické vůdce, kteří vezmou růžence a také vezmou a nebo požehnají zbraně a postaví se té lůze na odpor.  Každý katolicky věřící muž si musí obstarat přiměřenou výzbroj pro doby příští a bohabojně zakleknout k modlitbě sv.Růžence s celou svojí rodinou. Je třeba být bdělý a prozíravý a vzývat Neposkvrněnou Pannu Marii, aby Ona zasáhla. V době, kdy republikánská vláda zrušila armádu a de facto nemá ani kdo bojovat s možnými okupanty, je nutné zajistit svojí obranu svépomocí a s pomocí Naší Vojevůdkyně Panny Marie. Poučme se z minulosti: V bitvě u Lepanta zvítězil Mariin Růženec, řinčeli meče a duněla děla. To nelze od sebe oddělit. Náš střelecký spolek proto přijímá do svých řad katolické a odvážné muže, kteří se chtějí připravit na nadcházející boj a poskytnout jim v této době pomocnou ruku. Noc se nachýlila a den se přiblížil.

 

 Deus - Rex - Patria

 

Obrltn.Paul Max

—————

Zpět