volby 2013

10.01.2013 13:42

Vážení,
blíží se volba prezidenta republiky, kterou my monarchisté
neuznáváme za legitimní. Žijeme v ní ale, a do jisté míry (respekt k
platným zákonům) uznáváme, že je státním útvarem legálním v rámci
legality, kterou vytvořil tento útvar sám, bez ohledu na svou
nelegitimitu. A to je přesně to, co bychom měli naší poněkud jinou
účastí v prezidentské volbě demonstrovat.
1. že stát, který volí prezidenta, je sám o sobě nelegitimní.
2. že prezidenta v žádném případě volit nechceme a využíváme této
volby právě k tomu, abychom toto vyjádřili.
3. že při tom neporušujeme žádné legální pravidlo či zákon v rámci
samolegality tohoto státu.
4. že chceme změnu státního zřízení směrem k obnovení monarchie.
5. že chceme, aby v této monarchii vládla dynastie, která má na vládu
legitimní a historický nárok, který my uznáváme. Nebo že této dynastii
musí být vláda alespoň nabídnuta, aby bylo legitimitě učiněno zadost.
6. individuálně se můžeme rozhodnout, zda tento úmysl pouze
deklarujeme v obecné rovině nebo, zda přímo vzdáváme hold konkrétní
osobě panovníka.

Sám za sebe zavrhuji pragmatické řešení, totiž volit prezidentského
kandidáta, který se mi zdá lepší než ti ostatní.
a) uznal bych tím legitimitu státu.
b) zradil bych tím panovníka.
c) nechal bych se tím zatáhnout do hry na pragmatickou a praktickou
politiku, která nás dostala do této situace.
d) volbou menšího zla (a nemám jistotu, že by šlo o menší zlo) bych se
proti zlu nepostavil, ale začal bych s ním spolupracovat na jeho díle.
Kdybych uvažoval takto, mohl jsem si již v mládí lámat hlavu, zda
podpořím Husáka, Jakeše či Adamce a v rámci volby menšího zla uznat
legitimitu vlády komunistů. Pro mne jde o zásadní a principiální
postoj a jakýkoliv kompromis znamená podporu opačného principu.
Jsem hluboce přesvědčen, že cestou pragmatismu nemůžeme nic změnit,
dokonce ani svoji politickou pozici. Celý politický kapitál Koruny
České tkví právě v principiální odlišnosti. Stejně jako bych nikterak
neprospěl Ježíšovu poselství, kdybych v sahendrinu volil liberálního
farizeje proti zjevně zkorumpovanému saducejovi. Je mi jedno, zda v
rámci světské samolegality budou vládnout Římané, Herodes nebo
sahendrin. Nárok má jen Král králů a ten nepodporuje nikoho z nich. S
českým králem je to pro mne podobné, neboť jeho mandát je od Krále
králů. Je to věc srdce, až pak věc rozumu a praxe.
Sám za sebe zavrhuji možnost nejít k volbám vůbec. Můj hlas by byl
použit ku prospěchu vítězných kandidátů a stal bych se tak
podporovatelem legálního aktu nelegitimního státu.
Byl bych ochoten jít k volbám a vhodit do urny prázdnou obálku, ale
připravil bych se tím o možnost deklarovat celou šíři svého postoje a
názoru.
Je samozřejmě možné, že můj lístek zapadne, bude vhozen do koše
nebo archivován v nějaké skříni. Na tom ale podle mne nezáleží. Věřím,
že jakýkoliv upřímný čin čistého srdce má význam, i když se tento
význam neprojeví hned v praktické rovině. Věřím, že i tak přispívám k
proměně světa a že není mou starostí hlídat, jak bude s lístkem
naloženo. Věřím, že mé činy využije k dobrému mnohem větší síla a já
nemohu soudit, zda je využila dobře. Prostě dávám tento akt a čin k
dispozici Duchu, kterému věřím.


Lístek, který já vhodím do urny, bude vypadat tak, jak jej navrhl
Pepa Štogr:

HLASOVACÍ LÍSTEK
proti volbě prezidenta republiky konané v roce 2013

Vyjadřuji svoji vůli
1 Vzdát se legálního práva volit prezidenta republiky
2 Deklarativně v rámci volby poukázat na to, že prezident ČR je volen
pouze z vůle legální (pro mne nelegitimní) moci a jeho mandát vzniká
pouze v tomto právním rámci
3 Svobodně se vyjádřit v tom smyslu, že legitimní nárok na vládu v
Českém království má následník trůnu Karel Habsbursko-Lotrinský, král
český, markrabě moravský, vévoda slezský

Honza Drnek

—————

Zpět