Vzácná návštěva

22.08.2012 11:21


Téměř ingognito navštívily v lednu Moravu dvě významné osobnosti Arcidomu Habsburského z větve Toskánské - arcivévodové Andreas Salvator a jeho bratr Michael Salvator Habsbursko-Lotrinský, kteří jsou oba vnuky Marie Valerie, dcery císaře Františka Josefa I. a pravnuky stařičkého mocnáře.

Stalo se tak na pozvání tajemníka prostějovské komendy Rytířského řádu sv. Lazara Jeruzalémského PhDr Marka Vařeky, PhD, OLJ. Vzhledem k ryze soukromé návštěvě tato událost ušla pozornosti médií a proto považujeme za správné se k ní ještě po půl roce vrátit.

 Oba pánové, doprovázeni svými dámami, si prohlédli významné památky spjaté s historií Arcidomu Habsburského, Hodonín, Židlochovice a zavítali i do blízké slovenské Holiče. Po prohlídve zámků, z nichž židlochovický je rodištěm jejich předka velkovévody Bedřicha, významné to osobnoti politické i vojenské z doby panování císaře Františka Josefa I.

Poté vzácní hosté návštěvili i zámek v Bruntále, který byl až do války v majetku Řádu německých rytířů. Na pozvání primátora města a komtura prostějovské komendy chev. Miroslava Pišťáka, CLJ, společně poobědvali a převzali malé odznaky Řádu, které jim poslal moravskoslezský bailiv J.E. Dr Jiří Pořízka, GCLJ.

Tradice Domu Habsburského je v Rakousku stále živá a musíme po právu konstatovat, že ani v našich zemích nezanikla dodnes. Nositeli této tradice jsou rytířské řády, jakož i Koruna česká,  které jsou zanícenými propagátory obnovy monarchie u nás.R. Bukva, srpen 2012

—————

Zpět