D.O.S.T. nebylo dost!

20.10.2010 13:47Zdálo by se, že po utichnutí vichřic hněvu na naše hlavy parlamentními volbami rozpoutanými se situace úplně uklidnila. Leč není tomu tak. Jak seznáváme z článku Hauptm. M.V. Sladkého nazvaném DOST bylo dost, letošní podzimní volby znovu připomněly, že není míru pod olivami. Kolem pochybné Iniciativy DOST se v poslední době nadělalo tolik hluku, že neuškodí se k věci znovu vrátit.

Za povšimnutí stojí činnost předsedy Akce D.O.S.T Ladislava Bátory, bývalého funkcionáře prokomunistické národně-frontovní Čs. strany socialistické, ODA, Strany svobodných občanů, někdejšího kandidáta Národní strany, nyní senátního kandidáta Suverenity Jany Bobošíkové. Bátora odstartoval v Národní myšlence kampaň proti V. Tydlitátové svým nactiutrhačným komentářem k článku Odpusťme Věře.Tydlitátové. Ta kritizovala lidi, kteří v náboženství vidí jen výtah k osobnímu prospěchu a politické moci. Aktivisté z Iniciativy D.O.S.T. vystupňovali nevraživost vůči ní ve chvíli, kdy odhalila podvod s podvrženým podpisem posl. M: Šojdrové na pozvánce k účasti na manifestaci DOST a začali šířit pomluvy o její denunciaci a údajném autorství seznamu lidí, kteří mají být po květnových volbách zlikvidováni.

Sám ThMgr Lad. Malý, signatář Charty 77, kterého nikdo nemůže podezřívat z náboženské vlažnosti a nedostatku politické angažovanosti, hodnotí Iniciativu DOST ve svém stejnojmenném článku (Altermedia 19. 5. 2009) takto:
 "Protože iniciativa D.O.S.T. pochází z pera konzervativně katolických intelektuálů, s jejichž myšlenkami se v zásadě ztotožňuji, také jsem ji podepsal. Zároveň jsem ale poslal jednomu z iniciátorů svoje obavy s vyjádřením, že to bude plácnutí do vody. Čas ukázal, že jsem se ve svých názorech příliš nemýlil. Co se vlastně stalo, proč najednou D.O.S.T. zapomíná na svoje názory, před dvěma roky vmetené do tváře režimu, jemuž se v současnosti podbízí? O usnesení emauzského "sněmu" iniciativy D.O.S.T. z května m.r. hlasovalo 23 přítomných: 14 bylo pro, 8 proti a jeden se zdržel hlasování. Mnozí lidé základní dokument D.O.S.T. vůbec neznali, či ho už zapomněli, poněvadž v jeho kontextu neposuzují současné dění ve státu. Setkal jsem se tak s pokrytectvím, oportunismem i strachem před médii: co by tomu řekli novináři?!".
 
Pro pořádek je aktuální připomenout, že Jana Bobošíkové nabídla volitelné místo na kandidátce Suverenity do senátu L. Bátorovi, kterého zlanařila od SSO a sama na revanš podepsala Bátotovi Manifest DOST společně s roztleskávačkou Janou Volfovou a E. Morávkovou ze Strany důstojného života.
Akce DOST vykazuje na svém seznamu téměř 600 jmen, ale ve většině případů jde o podpisy, na které signatáři už dávno zapomněli a s celou akcí se nijak neztotožňují. Řada bývalých signatářů pod dojmem diskutabilní činnosti předsednictva své podpisy odvolalo a nechce být spojováno s občasnými kampaňovitými tyátry před ministerstvy a předsednictvem vlády.

Osobu a názory paní Bobošíkové není třeba zasvěceným blíže představovat. Její článek Žalovat nestačí, pane Nečasi nás zanechává klidným.S vytrvalostí sobě vlastní, se umanutě hlásí do všech konkursů, tu na prezidentku, ředitelku TV, senátorku, primátorku, rozdávávajíc sliby a cukrbliky na všechny strany. V senátních volbách ona ani její dva kandidáti nepostoupili do druhého kola a tak křeslo vel. XXXL připravené pro paní Volfovou v tichosti uklidili do depozitáře. Pan Bátora bude s megafonem dál šlapat chodník a předstírat jak významnému uskupení šéfuje, dokud si ho nějaká VIP nevšimne a neudělá svým poradcem nebo mluvčím.

K problematickým pouličním akcím DOST se rovněž vyjádřil i PhDr Tomáš Halík, známý  kněz a křesťanský filozof: "Domnívám se, že jde o slet převážně takových aktivistů a takových organizací, s nimiž by se slušný člověk opravdu nikdy neměl ukazovat na veřejnosti!"

Není vždycky posvícení. Snad někdy příště…

R. Bukva, říjen 2010

—————

Zpět