Dost bylo D.O.S.T.

14.10.2010 13:13


Mnohého poctivého křesťana to možná zarazí, když si přečte článek na blogu paní Bobošíkové ( Žalovat nestačí, premiére Nečasi ). Za zamyšlení rozhodně stojí, protože i někteří "katolíci", kteří se prohlašují za konzervativní,  neváhají se s touto osobou spojit. Koho mám konkrétně na mysli? Konkrétně, pochybnou Iniciativu D.O.S.T. Vůdcové této Iniciativy se snaží vystupovat jako "tradiční",chcete-li "konzervativní" katolíci a tak zaujmout ty voliče, kteří by jistě nevolili Lidovou stranu či strany obdobné pro jejich liberální postoj.
        Co se v článku píše? 1. Církevní restituce. Je zcela logické, že pokud někoho okradu, tak mu ukradenou věc musím vrátit, či v restituci jinak nahradit. Sedmé přikázání Desatera mluví naprosto jednoznačně: Nepokradeš! Jestliže stát něco ukradl je povinnen to vrátit. Pokud nehodlá respektovat právo (byla odhlasována restutuce do roku 1948), pak tu nastává bez práví. 2. Neprokazetelné obviňování Církve ze spiknutí proti národu a spojení Církve s feudály a Landsmanschaftem, to je jak zkopírované z denního tisku z padesátých let, když začínal boj komunistů proti Církvi. Stejná demagogie, možná i stejní lidé. 3. Omluva sudetským němcům. Pokud učiním něco zlého, je mojí povinností nejen to nahradit, ale také se omluvit- to je základní pravidlo slušného chování. Vždy byla Církví odmítána kolektivní vina. Pokud se bude říkat, že sudetští němci jsou nacisté, pak je to stejně pravdivé, jako že češi jsou komunisté. K tomuto tématu bylo i na našich stránkách již psáno, tak se omezím jen na pár bodů. Mnoho českých němců bylo slušných lidi ( byla zde řada vědců, spisovatelů apd.). Stát po roce 1918 s nimi zacházel jako s občany druhé kategorie. Na námitku, že oni byli první, kdo sáhli po zbrani je nutno odpovědět, že první kdo použil zbraň byli vlastizrádní legionáři ve službách pánů Masaryka, Beneše apd., a kteří neváhali vraždit ty, kteří na základě práva na sebeurčení (které na sebe vztahovali i češi v Monarchii) chtěli vytvořit vlastní provincii. Seznamy zavražděných čs.legionáři mluví jasně. Po druhé se češi, nebo spíše česká lůza zachovala ještě hůř v roce 1945. Musí mít člověk opravdu velkou statečnost, když se zbraní v ruce zabijí, vyhání a okrádá ženy, děti a starce. (většina mužů byla povolána do války a nebyla v té době přítomna).
  Každý věřící by si měl proto položit otázku zda tito jsou opravdu vhodnými mluvčími věřících (i jedno jedinné zrnko jedu učiní pokrm nepoživatelný).
 Na závěr by se mohla citovat kniha Kazatel: "Nichts Neues unter der Sonne". Stále to stejné, boj proti Církvi a jejím principům

                                                                                                                                                   Hautm. M. V. Sladký

—————

Zpět