ISLAMIZACE ČESKA

12.11.2010 09:40

 

     Otřesná byla beseda v české televizi v úterý 9.11. v pořadu Kontexty. Beseda se týkala postupné islamizace Česka spojená se stavbou mešit pro věřící muslimy. Besedu moderovala L.Vopálenská s P.Dudkem a účastnilo se jí celkem  šest osob. A proč byla otřesná? Protože všichni kromě jediného, statečného ing.Valentina Kusáka z Hradce Králové, byli pro islamizaci Česka a stavbu mešit pro muslimy. Vůbec mi nepřekvapuje prohlášení Davida Macka (KDU-ČSL) z Brna: „Jsem rád, že máme v Brně mešitu. Modlil jsem se tam s muslimy, a bylo to vskutku obohacující…“

     Hlavou mi proběhly vzpomínky na oběti nejen druhé světové války, na lidi, kteří padli za svou vlast, trpěli v koncentrácích nacistických i bolševických, vlastně proto, aby náš národ s tisíciletou tradicí, mohl dál žít a rozvíjet se aspoň dalších tisíc let. A teď najednou, v době liberální demokracie – údajně nejlepšího politického systému na světě – bez ohledu na všechny oběti za národ, otevřeme vrata republiky a jen tak bez ničeho do svých řad pustíme statisíce (a možná miliony) lidí přinášející cizí, pro nás vražednou kulturu, a klidně máme přihlížet tomu, jak nás budou vytěsňovat z našeho domova.Ukazuje se, že liberální demokracie ve své extrémistické fázi, je zrovna tak protinárodní a likvidační, jako zločinné režimy nacistický či komunistický.Podobnou situaci, jakou zažíváme my,  prožili Indiáni v 18-19 století v severní Americe. Ti se aspoň přivandrovalcům bránili. Zatímco my jsme si dokonce na sebe usmyslely zákony, jež naše vyhubení cizincům umožňují. A nejen to – lidé ve sdělovacích prostředcích, např. moderátoři v české televizi, ještě kvitují s radostí a porozuměním naši postupnou národní likvidaci!

      Účastníci besedy se všichni shodli na tom, že v roce 2050 bude podle všech demografických předpovědí v Evropě 50% muslimů; tu druhou polovinu budou tvořit autochtonní obyvatelé, ovšem ze dvou třetin to budou staří lidé. A domysleme to dál: tito lidé budou potřebovat zdravotní péči, kterou jim nikdo nebude schopen poskytnout. Může být někdo tak bláhový a myslet si, že bude stejná, ne-li lepší zdravotní péče o nemocné evropské „nevěřící ďaury“, než je dneska? V Evropě v té době bude převládat zákon Šaria, a ten deklasuje nemuslimy na druhořadou, méněcennou sortu lidí. A tak nemocnost a stáří se vyřeší  zákonnou eutanázií. Tím se muslimové rychle budou zbavovat původního evropského obyvatelstva a uvolní se tak místo pro další přistěhovalce.

     Domnívám se ale, že to všechno nebude tak jednoduché. Podle všech indicií lze předpokládat, že vládnoucí skryté síly - říkejme jim sionisté – samy se zděšením zjišťují, že to „jaksi v minulosti s tou liberalizací přehnaly“ – abych parafrázoval větu strejdy Jakeše z června 1989 v Červeném Hrádku. Důkazem pro to jsou věty paní Merkelové, kancléřsky SRN, z 16. října t.r. o totálním selhání multikultury v Německu. Anebo slova a činy francouzského presidenta Sarkoziho v souvislosti s vyhazovem rumunských Cikánů do jejich země. Zajímavá jsou i slova norského ministra zahraničí o výstavbě nových mešit v Norsku jedině za předpokladu, až budou recipročně  v islámských zemích postaveny křesťanské kostely. Vyplývá nám z toho, že jistá část sionistů si realisticky uvědomuje nebezpečí přílišného zamoření Evropy islámem. Jde totiž o bytí samotného státu Izrael.

     Stát Izrael může existovat jedině tehdy, když bude mít za sebou politicky, vojensky a ekonomicky stabilní Evropu a Spojené státy. Pakliže by sionisté připustili zaplevelení Evropy islámem, čili plíživý konec evropské stability, byl by to konec Izraele – tohoto faktu jsou si dobře vědomi Židé i Arabové; pak by se totiž konkretizovala věta kdysi presidenta Egypta Násira o tom, že „Židy zaženeme do moře!“ Sionisté, jejichž síla a moc je manifestována oficiální politikou Spojených států a Evropy, budou muset v nejbližší době provést radikální opatření proti přílivu muslimů do Evropy a učinit konec představám islamistů o plíživém ovládnutí Evropy. Jak – to zatím nevíme. Ale můžeme spekulovat: Dějiny se často opakují – v první dekádě dvacátého století lidstvo zažilo do té doby nejkrutější a nejkrvavější válku. Jedním z řešení jak zamezit přílivu muslimů do Evropy a zároveň pokoření islámu, a také zajistit preventivní ochranu Izraele, se jeví nukleární zpopelnění velké části zemí vyznávající islám. Tím by byl islám na dlouhá staletí „vyřazen ze hry“ a euroamerická civilizace, byť pod vládou sionistů zdeformovaná a zbavená morálně duchovních křesťanských hodnot, by přestala být islámem ohrožována; i stát Izrael by mohl uskutečnit své velké plány, například výstavbu chrámu na hoře Moria v Jeruzalémě. Spojené státy se už konečně dovtípily – viz jejich vojenské neúspěchy v Afghánistánu - že klasickou vojenskou mašinérií nelze islám porazit, ostatně žádné náboženství nelze mocensky porazit. Lze jen nebývale brutální silou na čas islámské náboženství „přidusit“. Pro islám a jeho vítězné tažení světem by bylo důležité, aby Írán měl své nukleární zbraně a jejich příslušné nosiče, a za další, aby se islámské země dokázaly ideově sjednotit, což se zdá být nemožné.

     Otázkou ale zůstává, zda vůbec v našich časech je něco takového, jako nukleární zpopelnění části světa, možné. Zdá se, že to možné není; do hry by vstoupily takové státy jako Čína a Rusko, které rovněž mají v arabských islámských zemích svoje „želízka v ohni“ – a máme třetí světovou válku. 

     Na druhé straně nepochybuji o tom, že jestliže gójímské národy s lehkostí v srdci zapomínají na hrdinské skutky a oběti svých předků, které položili za svůj národ, tak Židé zcela určitě takoví nejsou: s hrdostí a se ctí vzpomínají na všechny své padlé za existenci státu Izrael a nepřipustili by  brzký  konec svého krví vydobytého státu.

     I dneska stojíme na prahu druhé dekády století jednadvacátého, tedy dekády pro další vývoj světa klíčové  – čeho se dočkáme? V každém případě prosme Boha o ochranu!

—————

Zpět