Modlitba za obnovu monarchie a spravedlivé vlády

24.09.2010 12:28
oratio_pro_monarchia
† In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti

Všemohoucí věčný Bože, dej své požehnání našemu králi z Domu Habsbursko-Lotrinského, neb Ty
spravuješ všechna království věků. Oslav jej milostí, by opět držel žezlo požehnání a vznešenosti krále Davida, aby až jej oslavíš, byly u něj shledány stejné zásluhy. Nechť díky Tvé milosti spravuje lid pokojně tak, jako od Tebe obdržel království pokoje Šalamoun. Nechť je vždy věrný a v bázni Tobě oddán a pro Tebe ať bojuje s pokojnou myslí. Ať jeho i šlechtu chrání tvůj štít a z Tvé milosti odchází vždy jako vítěz. Vyzvedni jej, Pane, nad všechny krále tohoto světa, ať šťastně vládne národům a národy jsou mu opět věrné. Bože věčný Králi, prosíme Tě, ať náš panovník žije a vládne mezi zástupy velkodušně a Tvoje pravice jej podpírá. Ať je naše země opět pod Tvoji vládou, skrze Tvého služebníka, a nám, dětem vlády našeho krále, dopřeješ veškerý prospěch.
Dej mu Pane dlouhý život a nechť za jeho dnů zavládne Tvá spravedlnost. Ať od Tebe opět získá pevný vladařský trůn a po své smrti se věčně raduje ve Tvém království.

Skrze téhož Krista našeho Pána. Amen
Pater Noster / Ave Maria / Gloria Patri et Filio….
Cor Jesu sacratisimum - miserere nobis (3x s úderem do prsou)
Nos cum prole pia - benedicat Virgo Maria. Amen (přitom znamení kříže)
Ježíši Kriste naš Králi, prosíme na přímluvu našich zemských patronů:
sv. Václava - patrona Čech,
sv. Cyrila a Metoděje - patronůMoravy,
sv. Hedviky - patronky Slezska,
sv. Ludmily,
sv. Víta,
sv. Kosmy a Damiána,
sv. Prokopa,
v. Vojtěcha,
sv. Norberta,
sv. Zikmunda,
sv. Benedikta s bratřími,
sv. Anežky,
sv. Zdislavy,
sv. Jana Nepomuckého,
sv. Jana Sarkandra,
bl. Karla Rakouského. Amen

—————

Zpět