Obrazoborectví po 2.vatikánském koncilu

15.11.2011 10:53


V souvislosti s novými modernistickými trendy a naukami jež vyhřezly při nešťastném a sebezničujícím 2. vat.koncilu jsme často svědky neuvěřitelného barbarství a kulturní debility. Ze starých a umělecky hodnotných kostelů jsou často hrubým způsobem odstraňovány staré oltáře, klekací mřížky, svatostánky, kříže, sochy a jiné. Jistě by se o tomto problému dalo napsat mnohem obšírněji, možná by neškodilo i pokusit se zkalkulovat tyto často naprosto zbytečně utracené peníze za nesmyslné úpravy liturgických prostorů, zvláště dnes, kdy jsme svědky částečného pokusu o návrat ke klasické mši sv. ze strany Říma. Možná by se dal zachránit za ušetřené peníze nejeden kostel v chudších farnostech např. v pohraničí, či vykonat mnohem větší dobro pro potřeby misií. Protože lidská hloupost zřejmě nezná mezí, stejně jako chuť pokoncilní hierarchické garnitury "dotáhnout" liturgickou reformu do vskutku obludných rozměrů, je dnešní doba svědkem dalšího pokoncilního šílenství: u některých církevních hodnostářů dochází ještě k většímu kulturnímu primitivismu a tím pádem i k dalšímu obrazoborectví toho, co již bylo jednou liturgicky "reformováno" resp. deformováno.
Pro posouzení přikládám zajímavé fotografie českobudějovické katedrály před 1.liturgickou reformou, dále několik fotografií stavu "po" a dále novým návrhem, štědře sponzorovaným zadluženou evropskou unií. Možná by neškodilo připomenout neznalým, že při první liturgické reformě se jako sekretář biskupa Hloucha angažoval současný kardinál M.Vlk.Fotografie před první úpravou (viz fotogalerie): strelci.webnode.cz/fotogalerie/

https://www.bcb.cz/Fotogalerie/fg/Katedrala-sv-Mikulase-pred-rekonstrukci

Na těchto fotografiích chybí pouze nové překližkové lavice a obrazy křížové cesty v důsledku zahájení dalších úprav

nový projekt "2" liturgické reformy sponzorovaný mimo jiné i z prostředků EU

https://www.bcb.cz/Projekty/Katedrala-sv-Mikulase/Interier

,


Obrltn. Paul Max

—————

Zpět