P.I.T.

18.04.2011 07:10

S pocitem, že se vracím do dob dávno minulých jsem dočetl Informační leták č.119, Kněžského bratrstva sv. Pia X. Tak jako kdysi Katolické noviny či některé jiné tiskoviny od P.I.T. (Pacem in terris, sdružení katolických duchovních, kteří spolupracovali s komunistickým režimem), dokázaly mít ze dvou třetin politicky zabarvený text a pouze jedna třetina se týkala otázek víry, tak i tento leták. Vkrádala se mi do mysli otázka proč autor o měsíci, který je zasvěcen Panně Marii se zmiňuje spíše okrajově, zato o politických událostech se velmi podrobně rozepisuje. Osobně neznám autora tohoto letáku, ale připadne mi, pokud je vůbec knězem, tak že je spíše politickým knězem, než pastýřem svých oveček. Je pravdou, že text není agitkou pro komunisty, ale spíše pro svobodné zednáře. Autor se snaží podsunout čtenářům, že trpělo jen české katolické duchovenstvo. Aniž bych toto utrpení popíral, chtěl bych poznamenat že, z počtu 500 internovaných českých duchovních se nevrátilo zpět asi 76. V roce 1942 soustředili Němci většinu kněží do Dachau, kde bylo soustředěno celkem 2794 duchovních z toho 2652 katolických. Podle národnosti zde bylo nejvíce Poláků 1807, z toho 1773 katolických, pak Němců 333, z toho 298 katolických, Rakušanů 100, Francouzů 169 z toho 166 katolických, Čechů 159 z toho 143 katolických.

Velmi mě zarazilo z textu plynoucí autorovo schvalování kolektivní viny. Je možné, aby osoba, která se vydává za katolického kněze schvalovala kolektivní vinu? Pokud ano, tak na základě tohoto tvrzení je autor husita, protože jak si jistě vzpomeme, tak jeho oblíbenci s radostí o Ćeších tvrdili, že jsou národem Husovým. Nebo je ateistou, když většina národa se prohlašuje za bezvěrce?

Aniž bych chtěl zacházet do podrobností je třeba vzpomenout např. Litoměřického biskupa Webera a mnohé další, kteří statečně nacionálnímu režimu oponovali.

 Autor se dále zaštituje agentem NKVD Benešem. Opět nechápu, jak může být nějakou autoritou pro katolíka člověk, který byl Svobodným zednářem, svoji zemi zradil, poprvé, když zbaběle uprchl, před Hitlerem, kterého si přál mít za souseda raději než Otto von Oesterreich, podruhé když zemi vydal komunistům ( zajisté sem patří i ztráta Podkarpatské Rusi). Je známo, že Beneš byl doručitel Heidrichova podvrhu o zradě sovětských důstojníků Stalinovi. Toto pak byl důvod pro velké čistky provedené Stalinem v důstojnickém sboru. Není jistě zcela od věci připomenout i hlavní vinu Beneše na popravě katolického kněze Jozefa Tisa. Ve prospěch J. Tisa intervenovali nejen slovenští biskupové ale i zástupci slovenských evangelíků , Svatý stolec i velvyslanec Velké Británie.

 Co říci závěrem? Jistě není Bratrstvo sv. Pia X. tak malé počtem, aby do naší země vyslalo svého důstojného zástupce, který bude pastýřem svěřených duší, který sjednocuje věřící a ne pouhým politikem, který je rozděluje.

                                                                                                    Rud. Steiner

—————

Zpět