Prohlášení

25.11.2010 13:22

V poslední době se na náš spolek snesla vlna kritiky a to z pravé i levé strany. Osobně to považuji za dobré znamení, že jdeme „zlatou“ střední cestou a naše názory mohou přicházet vhod i nevhod.

   Svou pozornost budu věnovat pouze té kritice, která přichází z „prava“ tj. od těch, kteří se označují názvem „tradiční katolíci“. Vznikla většinou z nesprávného pochopení článků na našich stránkách. Stránky střeleckého spolku nepropagují Velkoněmeckou myšlenku, ale ani český fašismus stručně shrnutý do výroku:" Čechy čechům". Naším postojem je zemský patriotismus, a podpora monarchismu a patriotismu, tak jak ji chápal blahoslavený Karel I. Odmítáme český nacionalismus, který často vede k extremismu a je v rozporu s universalismem křesťanství. Odmítáme jakýkoliv pokus o prosazování kolektivní viny, který je v zásadním rozporu s křesťanstvím.

    Domnívám se, že by lidé, kteří prosazují kolektivní vinu a výše zmíněný nacionalismus neměli být ani považováni za křesťany.

  Další nepochopení vzniklo z naši uniformy. Myslím si, že v současné době jsou důležitější věci, než řešit co si kdo vezme na sebe. Někteří lidé trpí nutkavou představou, že jsou vyvoleni určovat, kdo co smí nosit. Osobně nechápu, pokud se nejedná o chorobu nebo zastydlou pubertu, kde berou tu drzost snažit se druhým vnucovat svůj názor, co mají ostatní nosit. Za zcela nepřijatelný považuji následující názor, publikovaný na webu „Traditio“, který otiskuji celý:

 

Mr.Difficult
Sodalitium pianum


Počet příspěvků: 2338
Na +T+ od: 01. 12. 06

 Předmět: K obvinění "rytířem" a o jejich Bundu 22.10.10 7:54

--------------------------------------------------------------------------------
 
Na Duších a hvězdách mi bylo smazáno několik příspěvků, kde jsem se pokusil bránit proti sprostému napadení nickem Paul Max za kterým se zřejmě neskrývá nikdo jiný, než jakýsi
Martin Sladký z organizace www.strelci.webnode.cz Tohoto pána znám, vím že jdnu rodinu vyštval od tradiční mše a u nás se mu to nepodařilo. Právní kvalifikaci tohoto spolku ponechám nyní stranou, pečlivě ji studuji a v případě, že seznám, že byla naplněna skutková podstata zakládající ohlašovací povinnost, neprodleně splním co mi zákon ukládá.

Na jeho utrhačné otázky a sprosté obvinění odpovídám tudíž zde:

1. Nejsem judaista ale katolík
2. Žádné košer chmelnice nemám
3. Nejsem sionista jak tento pán usoudil z mé podoby na fotografii z demonstrace 28. září, neměl sice příležitost mi podle Himmlerových manuálů změřit lebku, ale jeho rysí zrak ve mně zřejmě odhalil proradného žida ohrožujícího převzetí moci panskou rasou.

K tzv. Rytířům k nimž se tento pán hlásí:

1. tento spolek se verbálně hlásí k FSSPX, ale podle mých informací působí v Rakouském distriktu proti vůli příslušného představeného a představuje daleko spíše záškodnickou snahu rozkládat přes všechny lidské chyby působící apoštolát v ČR. Zájemci se blíže k této otázce mohou informovat přímo u zdroje. Rozhovor s jejich vůdcem, který svého času vyšel v TD obsahoval bludy, které příslušný kněz musel korigovat.
2. tento spolek se sice verbálně zaštituje tradicí, ale v podstatě se můžeme setkat dokonce s tím, že jeho členové se zaštitují Halíkem: "K problematickým pouličním akcím DOST se rovněž vyjádřil i PhDr Tomáš Halík, známý kněz a křesťanský filozof: "Domnívám se, že jde o slet převážně takových aktivistů a takových organizací, s nimiž by se slušný člověk opravdu nikdy neměl ukazovat na veřejnosti!""
(z článku R. Bukvy, zde
https://strelci.webnode.cz/news/d-o-s-t-nebylo-dost-/ ). Za proklamacemi monarchismu a úcty bl. Karlu Habsburskému se neskrývá nic jiného, než stále více probleskující pangermánská ideologie s neonacistickými prvky, jak ukázal pan "Paul Max", určující kdo je sionista dle tvaru hlavy.
3. Tzv. rytíři participují na "monarchistických" srazech v Brandýse nad Labem; dle poměrně blízkého zdroje se jedná o akce organizované svobodným zednářem za účelem propagace zednářské panevropské myšlenky představované Ottou Lothrinegebem.


Tolik pro stručnost.

Domnívám se, že se jedná o poměrně nebezpečné organizace u nichž je třeba prověřit, zda reálně vojensky machinují proti státu a skutečně aspoň ve stádiu pokusu a v organizované skupině s jednočinným souběhem připravují převzetí moci tím kašparem Ottou. I když se jedná o držitele modrých knížek, které by zdravý mož zřejmě zvládl holýma rukama, je to pro trestně právní odpovědnost zcela irrelevantní.

 

   Nepovažoval bych za možné, že by tento příspěvek napsal člověk, který se sám považuje za katolíka, kdybych jej osobně neznal. Nebudu se jím zabývat, protože se jedná jen o snůšku lží, pomluv a nactiutrhání, jen mě trochu zarazilo, že onen pán nepostřehl, že Pomocníci veřejné bezpečnosti byli již zrušeni. Jak dojemná péče a starostlivost o porušení zákonů, zcela v duchu pořekadla:“My nejsme udavači, ale hlásit se to musí“. Je opravdu velkým štěstím, že toto je menšina mezi těmi, kteří se označují za „tradiční“ katolíky. Bohužel, ale je to ta ukřičenější, podle které je pak okolím posuzována celá Církev.

   Proto chci závěrem upřesnit, že Jízdní a střelecký spolek pod ochranou sv. Václava nemá s výše zmíněnými lidmi a jejich aktivitami co společného a plně se distancuje od jakéhokoliv nacionalismu. Našimi vzory jsou svatý Václav a blahoslavený Karel I. Rakouský.

 

                                                                                                Hauptm. Mgr. M. V. Sladký

—————

Zpět