Quo vadis česká tradice ?

12.04.2010 08:43

 Nedávno jsem měl možnost nahlédnout do jistého časopisu (ač tento druh tiskovin je mi cizí), kde byl článek o československé
vlajce.
  Původně jsem se domníval, že jde o aprílový žertík, nebo že si autor spletl redakci. V časopise, který o sobě tvrdí, že se hlásí  ke katolické tradici, bych očekával něco jiného. Snad jen černým humorem lze vysvětlit pokus o katolickou interpretaci  vlajky. To pak můžeme směle tvrdit o vlajce bývalého Sovětského svazu, že je echt katolická (rudá barva značí Ducha Svatého, hvězda sv. Dominika, srp sv.Markétu, kladivo makabejské mučedníky). Pochybuji, že stavitelé nového státu měli něco podobného na mysli. Stačí vzpomenout, co stálo na začátku "budovatelského"úsilí. Ničení mariánských sloupů, odstraňování křížů ze škol, zabírání církevního majetku atd. Ani po stránce lidské se tito "budovatelé" neukázali na výši. Ikdyž se na jedné straně opírali o hájení tzv. práva na sebeurčení, jak i autor zmiňovaného článku píše, tak na straně druhé toto právo tvrdě potlačovali. Jak jinak vysvětlit střelbu vojska do bezbranných lidí (např. v provincii Deutschböhmen)? Spíše se tu jedná o přijetí ideologie a  barev francouzské revoluce.
    Za naprosto nepochopitelné pak považuji nošení těchto symbolů na náboženské poutě, nebo dokonce jejich používání na kultových či sakrálních předmětech. Je to především zarážející u lidí, kteří se hlásí k tzv. katolické tradici. Ti, kteří tvrdí, že II. vatikánský koncil byl duchovním výdobytkem francouzské revoluce, neváhají být v profánním světě hlasateli téže revoluce a obhajovat správnost být nevěrný své vlasti a státu.
    Co říci závěrem? Snad jen, že by bylo lépe pokud by tito lidé adorovali spíše vlajku Evropské unie. Tam se dá křesťanská symbolika lépe vysvětlovat. Tak půjdou ruku v ruce s dobou i s biskupy česka a moravska a vybudují snad světlejší a lepší eurozítřky.
                                                                              
 
            Objg. Fritz

—————

Zpět