Svědectví

01.12.2010 14:27


Ač nerad, musím se vrátit ke včerejšímu Prohlášení pana Sladkého,protože se cítím zavázán pocitem, že svým poctivě míněným článkem "DOST nebylo dost" jsem mu způsobil určité komplikace.K tomu připojuji své vyjádření:
 
Jde o reakci potrefených ptáků z čeledi vrubobozobých. Není snadné se prokousat problematikou, která zdánlivě řeší otázku tradičního a moderního ritu, zda kněz má být při bohoslužbě obrácen k věřícím zády nebo čelem anebo zda hostie při sv. přijímání jim má být podávána knězem do úst nebo do ruky. V podstatě jde o dvě protichůdné, vzájemně se potírající koncepce v Církvi, pro lepší rozlišení je nazvěme jako předkoncilní a pokoncilní. Fanatismus připomínající středověké klání vyznavačů přijímání pod obojí a pod jednou, které mělo krvavé dozvuky. Kdo však nahlédne trochu pod pokličku celého sporu brzy pochopí, že celý, zdánlivě pouze věroučný spor, má i svůj výrazný aspekt politický. Církev má své podpůrné laické organizace a spolky z nichž Akce DOST v letošním volebním roce výrazně zvýšila svoji aktivitu. Mezi Otci zakladateli DOST najdeme v první dvacítce politicky angažované známé osobnosti např. pány Semína, Bahníka, Kretschmera, Fr. Červenku, Mir. Červenku, Špinku, Radomír Malého, Čejku, Bátoru a další. Ideovými tribunami této organizace jsou periodika Čejkova TeDeum a Semínův Institut sv. Josefa, kam také vedou stopy celého sporu. Výše uvedené dámy a pány nacházíme s pravděpodobností blížící se jistotě na kandidátkách různých pidistran, namnoze už zaniklých a lišících se pouze mírou afinity k Dělnické straně, která byla rozsudkem NSS zatím nepravocně zrušena. Typickým příkladem je kolísající náklonosti PaS, jednou hot podruhé čehý, pendlující mezi Vandasovámi Dělníky a v příštím období ji nacházíme na společné kandidátce se Stranou svobodných občanů a exkluzivně prostřednictvím předsedy Bátory i na Suverenitě J. Bobošíkové. Tato názorová rozkolísanost dělá vrásky zmíněným politikům, jejichž životopisy se plní seznamy hnutí a politických stran, které svými zkušenostmi obohatili, případně přivedli k zániku a požehnavše úlům šli o dům dál.

 Dejme slovo panu Ladislavu Malému, kritizujícímu odklon Otců zakladatelů od vlastní proklamace. Ten se při podpisu Manifestu mylně domníval, že "konečně ze všech těch straniček, politických uskupení a sdružení, je zde skupina lidí, která svoje poslání bere opravdově, že jim nezáleží na kariéře, slávě ani penězích. A tady došlo ke zklamání. Zjistil jsem totiž, že mnohé případy pro vedoucí činitele D.O.S.Tu jako by vůbec nebyly, lidé ve vedení - které se ostatně zvolilo samo a nemá chuť to měnit - případy selektují nebo se jimi vůbec nezabývají, silně pošilhávají po známostech s tzv. osobnostmi (Bobošíková, Volfová, SSO aj.), touží dostat se na politické výslunní. Paktovat se s lidmi výše zmíněnými, by byl úraz pro můj charakter!" tolik pan Malý.

K tomu nezbývá mnoho co dodat. Snad jen to, že podobně jako pan Malý se cítí podvedeny i stovky signatářů Manifestu z nichž ti statečnější odvolali své podpisy. Mlčící většina, která na svoji signaturu už dávno zapomněla, celou Akci DOST hodnotí jako mnoho povyku pro nic a že pod líbivými populistickými hesly Nic než národ, Čechy Čechům, Ora et labora se skrývá jen nevybíravý a špatně kamuflovaný boj o koryta a prebendy.

Kristus nejednou zdůraznil: mé království není z tohoto světa. Z tohoto důvodu se zásadně nevyjadřuji k věroučným sporům.Jiná situace je, když prostřednictvím laických uskupení se dostanou na veřejnost a jsem svědkem manipulací, přepisování dějin a vymývání mozků, které mohou postihnout především nezkušenou a málo imunní mladou generaci.Je na místě zdůraznit, že kard. Vlk zakázal šíření periodika TeDeum v katolických kostelích a pokud se v nich slouží tzv. Tridentská mše, děje se tak bez vědomí církevních autorit.

Sleduji web Jízdního a střeleckého spolku již určitou dobu a nikdy jsem nezaznamenal propagaci pangermanismu,revanšismu, iredentismu, nebo dokonce příklon k neonacismu, jak se nám snaží různí blouznivci namluvit. Web monitoruje z katolických pozic osudy německé menšiny především v minulém století, což vidím jako užitečný příspěvek k pochopení moderní historie, která nepřestane existovat, ani když ji budeme zamlčovat. Stejně tak i 40leté období komunistické totality je součástí našich dějin, ať se nám to líbí či nikoliv. Zdejší web nikomu nevnucuje svůj pohled na svět a pokud se s ním někdo neztotožňuje, není nic snadnějšího, než tyto stránky nenavštěvovat, případně zahájit seriózní a fundovanou diskusi. To co převedl web Tradicio, redigovaný panem Kretschmerem, v příspěvku pod nickem Mr. Difficult je na úrovni pouhých intelektuálních tlachů.

P.S. Mimochodem, pan Kretschmer nějak brzy zapomněl na podraz, který mu způsobili kamerádi z SSO a PaSu v souvislosti s jeho kandidaturou do parlamentních voleb.

R. Bukva, 26. listopadu 2010

—————

Zpět