Vyjádření k článku " Svědectví"

09.12.2010 15:12

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že nelze pod text na
https://strelci.webnode.cz/news/svedectvi/ připojit krátký komentář a že jsem
v něm několikráte jmenován, poznamenávám tímto (lze zveřejnit):

1) Možná mravní selhání některých činitelů D.O.S.T. (k tomu, zda k nim
fakticky došlo, se nevyjadřuji) nemají nic společného s ideou D.O.S.T. jako
takového. Podobně selhání papežů, biskupů a kněží v církvi není argumentem
pro odmítnutí církve jako takové. Necítím se proto podveden.

2) R. Bukva píše: "To co převedl web Tradicio, redigovaný panem
Kretschmerem, v příspěvku pod nickem Mr. Difficult je na úrovni pouhých
intelektuálních tlachů." Blíže viz
https://strelci.webnode.cz/news/prohlaseni/. Jsem až třetím z moderátorů webu
+Traditio+. Web je moderován, ne redigován. Moderování spočívá předně v tom,
aby se na něm nešířily hereze. Politické názory uživatele Mr. Difficult
nesdílím, ale nejsou herezí, takže byly tolerovány, i když osobně mám za to,
že i způsob jeho podání je nevhodný. Mně je osobně bližší monarchismus a
jsem si vědom zla způsobeného Čechy na Němcích po druhé světové válce.
Diskusní fóra se obvykle vyznačují určitou šíří názorů, které lze na nich
strpět. V rámci daných mezí moderátor za ně neodpovídá.

3) Ohledně věty v P.S. věc jsme si vyříkali, vzájemné postoje se nezměnily,
mám za to, že to primárně z jejich strany nebyl "podraz". Nezapomněl jsem
ale ze své strany dávám přednost věcné argumentaci než "živení záště".

4)Pan Bukva by se měl lépe seznámit s problematikou tradiční a nové mše. Pak
by věděl, že i v Novus ordo kněz může být obrácen "směrem k Pánu", tedy zády
k lidu, a že podávání Těla Páně na ruku při jejím zavedení nebylo vůbec
uvažováno. Otázka liturgie není bezvýznamná problematika, jak autor
naznačuje. Kromě toho "Akce DOST" není laickou organizací či spolkem církve.
Je to občanská organizace nevázaná na církev, vycházející z rozumových
principů, nikoliv jen z víry, a proto, přestože řada signatářů jsou
křesťané, je otevřená všem, kdo s ní souhlasí.

V Kristu

Michal Kretschmer

—————

Zpět