ZPOZDILÉ ZJIŠTĚNÍ

19.10.2010 08:39

     Konečně! Konečně zdravé myšlení rozumného člověka z ulice probublalo do hlav intelektuálů a vrcholných politiků zemí tzv. Evropské unie! To to ale trvalo…!

     Dne 16.10. t.r. v Postupimi kancléřka Spolkové republiky Německo paní Angela Merkelová měla zásadní projev, v němž německému národu, ale nejen jemu, sdělila jednu veledůležitou informaci. Informace je natolik zásadní a přelomová, že ji lze právem označit za jednu nejdůležitější od doby po sjednocení Německa, ne-li vůbec od jeho založení roku 1949. A cože to paní Merkelová řekla tak úžasného, že se celá intelektuální Evropa diví a levicovým liberálům spadla spodní čelist?

     „Multikulturalismus v Německu totálně selhal! Na imigranty jsme nekladli žádné požadavky, nic jsme od nich neočekávali. Je mezi nimi veliká kriminalita, daleko přesahující průměr zločinnosti. Takhle už to dál nejde!“ – rozčíleným hlasem referovala posluchačům o situaci v zemi paní kancléřka.

     A je to venku! Paní Merkelová řekla v plné parádě přesně to, co lidé už hodně dávno věděli a s čím přicházeli tzv. extrémisté a pravicový radikálové už od sedmdesátých let dvacátého století. Že totiž multikulturalismus je naprostý zločin proti tradiční křesťanské evropské civilizaci a proti jejím obyvatelům; že jestli vlády chtějí přilákat do země cizince na práci, tak ano, ale na určitou dobu a pak – juchajdá domů, pryč z Evropy.

     V současnosti žije podle pramenů ze západního tisku v Evropě na 54 milionů  muslimů neevropského původu. Nikdo je stejně přesně nespočítal. Na vině je totiž jistý paragraf v tzv.Listině práv a svobod, která je platná ve všech státech liberální demokracie a je nadřazená Ústavám, který ruší národnost občanů a umožňuje dát si národnost podle vlastního výběru. Je to příšerné, ale je to tak! A tak, jako Cikáni v Česku dávají si při sčítání osob národnost Českou – k národnosti cikánské se při posledním sčítání hlásilo jenom několik tisíc osob – tak rovněž v Německu se k národnosti německé hlásí tisíce, neřku-li miliony lidí původem z arabských zemí či jihovýchodní Asie. Kromě toho, je zde – konkrétně v Německu – stále více mladých lidí původem Němců, kteří se hlásí k islámskému náboženství. Zřejmě je asi islám oslovuje svým autentickým životem lidí ve víře a s vírou, nikoliv – jak to vidí u katolíků – pokrytectvím a zbabělostí, maskovanou jakousi opatrnickou vychytralostí.

     Ku všem těmto Jobovým zvěstem přistupuje fakt stárnutí a vymírání autochtonního evropského obyvatelstva. Občanská společnost liberální demokracie, tak jak ji  instalovali po druhé světové válce sionisté, systematicky začala likvidovat tradiční rodinu tím, že ženám dala možnost být ekonomicky nezávislé na svých manželech a současně jim umožnila zastávat tutéž práci jako muži za stejný peníz. Tím ve společnosti došlo k fatálnímu obratu: rodina ponenáhlu přestávala existovat, lidé se začali více starat o svoji životní úroveň, hédonismus byl a je u Evropanů na prvním místě. Rozvody a potraty jsou běžnou věcí, ženy ve stále větší míře přestávaly rodit, štvou se za penězi a kariérou, národy bílé rasy vymírají. Na druhé straně jsou v Evropě muslimové a ostatní neevropští imigranti, kteří se rodí jako krysy – geometrickou řadou – a čekají na svou příležitost. Že toto všechno skončí nejen v Německu apokalyptickým závěrem je nabíledni.

     Současné Německo je stále více podobné Jugoslávii před válkou v roce 1990. Jsou zde území, kam rodilí Němci se neodváží chodit; dokonce v noci ani policisté. V berlínské čtvrti Kreuzberg si připadáte jako v Istanbulu, dokonce všude vidíte turecké nápisy. Anebo se stačí v odpoledních hodinách projít centrem Mnichova; na Marienplatzu potkáte tolik žen oděných v burkách, že si budete myslet, že jste někde v Rijádu či v Sanaá. Jen kostel sv.Michaela vás přivede do reálu. Ó, Michaeli Archanděli,  kde je Tvůj meč k obraně Kristových pravd…?

     Paní kancléřka Merkelová je členkou politické strany, jež si říká křesťansko-demokratická. Strana má sice takový honosný název, ale s křesťanstvím a nebo dokonce s konzervatismem, ku kterému se strana také hlásí, to nemá nic společného. Kdyby tomu tak totiž bylo, nikdy by CDU nedopustila tak tristní stav s imigranty, v jakém se Německo nachází.

     Paní kancléřka Merkelová se svým výrokem zařadila mezi tzv.extrémisty a pravicové radikály – jak nás nálepkují mainstreamoví žurnalisté - , tedy do stejné řady s těmi občany Německa, kteří si přejí Německo Němcům! A co vy, politikové v Česku, soudruzi liberálové - kdy už konečně začnete rehabilitovat skutečnou pravicovou, konzervativní a národoveckou politiku?

Ladislav Malý, říjen 2010         

—————

Zpět