Archiv článků

Vzácná návštěva

22.08.2012 11:21
Téměř ingognito navštívily v lednu Moravu dvě významné osobnosti Arcidomu Habsburského z větve Toskánské - arcivévodové Andreas Salvator a jeho bratr Michael Salvator Habsbursko-Lotrinský, kteří jsou oba vnuky Marie Valerie, dcery císaře Františka Josefa I. a pravnuky stařičkého...

—————

Problematika mešního stipendia - Probleme mit dem Mess-Stipendium

12.07.2012 09:23
V Letáku Kněžského Bratrstva sv. Pia X. č.127/2012 se hovoří o výši mešního stipendia, které se může pro české věřící zdát neúnosné až zarážející. Co se zde píše?   "Od 15. srpna dochází také k mírnému navýšení mešních stipendií pro České země a zpřesnění pravidel jejich přijímání....

—————

Monarchia Catholica a zelený škapulíř - Monarchia Catholica und das grüne Skapulier des Unbefleckten Herzens Mariä

11.06.2012 15:01
auf Deutsch https://www.gottesmuttermaria.de/images/podcast/paris1840maria.mp3   Často slýcháme z úst věřících, ale bohužel i kněží a biskupů, že dnešní svět je natolik nepřátelský víře, že jen stěží může člověk uchovat víru neposkvrněnou a čistou. Nad tradičním apoštolátem...

—————

O monarchii

19.03.2012 15:42
Kněz, který není monarchista, nemá právo stát před oltářem. Kněz, který je republikán, je vždy člověk chabé víry. Bůh pomazává panovníka na hlavu království, kdežto prezident je volen pýchou lidu. Král zůstává u moci uplatňováním Božích přikázání, prezident totéž dělá uspokojováním těch,...

—————

Zemřel Prof. ThDr. JUDr. M. Zedníček

20.02.2012 05:45
Dne 19. února zemřel v Litoměřické nemocnici Prof. ThDr. JUDr. Miroslav Zedníček. Rozloučení se zesnulým se bude konat v pátek 24. února od 11h. v katedrále sv. Štěpána. Jeho tělesné ostatky budou uloženy k věčnému odpočinku v sobotu 25.2.2012 v Tišnově u Brna.

—————

Svatý Gabriel Possenti

13.01.2012 08:25
Více na : karasek.blog.idnes.cz/c/125905/O-patronu-strelcu.html

—————

Obrazoborectví po 2.vatikánském koncilu

15.11.2011 10:53
V souvislosti s novými modernistickými trendy a naukami jež vyhřezly při nešťastném a sebezničujícím 2. vat.koncilu jsme často svědky neuvěřitelného barbarství a kulturní debility. Ze starých a umělecky hodnotných kostelů jsou často hrubým způsobem odstraňovány staré oltáře, klekací mřížky,...

—————

Navždy žije Římská Církev a Donaumonarchie! Immer lebe die römische Kirche und Donaumonarchie!

31.10.2011 14:48
Celý článek zde:monarchiacatholica.blog.cz/

—————

Český korunní princ Ferdinand Zvonimir von Österreich

21.10.2011 08:55
(celým jménem Ferdinand Zvonimír Maria Balthus Keith Michael Otto Antal Bahnam Leonhard Habsburg-Lothringen) se narodil 21. Června 1997 v Salcburku. Je prvorozený syn Karla II. Von Österreich. Jedná se o pravnuka rakouského císaře a českého krále bl. Karla I. a vnuka Oty Rakouského. Jako...

—————

Češi versus Němci

15.08.2011 06:20
Zajímavý odkaz na článek o  národnostní politice v letech 1918- 1938: www.sudetsti-nemci.cz/cs/hist2

—————